جهان بینی مجموعه سخاوت

اهداف و جهان بینی مجموعه سخاوت

آموزش و پرورش به عنوان نهاد مولد سرمایه انسانی و اجتماعی، رسالت خطیر و سترگ تربیت نسل امروز و فردای جامعه را برعهده دارد تا با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های خود، زمینه ی تربیت پذیری نسل جوان را مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی فراهم آورد. تحقق این رسالت مهم نیازمند تدارک و تامین بایسته و شایسته نیروی انسانی، محتوای آموزشی، مدیریت راهبرد تربیتی، فضا و تجهیزات، روش  و فرایند های کارآمد و اثر بخش می باشد. در این راستا مجموعه بزرگ سخاوت با شعار تربیت کودکانی توانمند ار سال  ۱۳۹۴ رسالت خود را آغاز نمود و بر همین اساس در جهت جذب نیروی انسانی در همه زمینه های اجرایی، آموزشی، پرورشی، بهداشتی، مشاوره و… مجرب ترین افراد را برای نقش مهم تعلیم و تربیت دانش آموزان انتخاب نموده که جزء افتخارات جامعه ی فرهنگی کشور می باشند.

در بخش مدیریتی علاوه بر تمامی مسائل مربوط به حوزه ی تهیه ی امکانات، فضا، تجهیزات و… همواره دغدغه مهمتری وجود دارد که مخاطب اصلی مدرسه را جامعه هدف خود قرار می دهد. همه ی تلاش ها برای مخاطب اصلی مدرسه، یعنی دانش آموز می باشد.

سپس با این دیدگاه در همه ی ابعاد حوزه های مختلف آموزشی و پرورشی تمام تلاش خود را بکار می گیریم تا بتوانیم در نهایت انسانهایی درست و امیدوار و شهروندانی مسئولیت پذیر تحویل جامعه دهیم. در این مجموعه جدیدترین متدهای تدریس در کلاس های درس بکار گرفته می شود تا روند بکارگیری برای نسل امروز آسان تر شکل گیرد. بصورتی که مطالب آموزشی داده شده در زندگی شخصی دانش آموز ملموس باشند.

مجموعه دبستان سخاوت با جهان بینی فراتر از یک مدرسه به دانش آموزانش می نگرد. و همواره بر این صدد است که صفر تا صد مسائل تربیتی را برای تشکیل شخصیت یک انسان بکار گیرد. زیرا به یک دانش آموز در قالب آینده ساز کشور می نگرد نه فقط صرفاً یک دانش آموز ابتدایی…

به همین خاطر تیم اجرایی و آموزشی دبستان سخاوت در راستای تسهیل امر آموزشی در همه زمینه ها، انعطاف لازم را برای فرزندان این سرزمین و همچنین اولیای گرامی آنها دارد تا هیچ دانش آموزی از کیفیت زندگی و تحصیل عقب نماند. به امید روزی که دانش آموزان کشورمان جزء برترین های دنیا باشند.

با احترام: مدیریت دبستان و پیش دبستان غیردولتی سخاوت