برنامه هفتگی تمامی پایه های دبستان سخاوت

( پایه اول )

جهت دانلود برنامه با کیفیت بالا بر روی لینک زیر کلیک کنید.

| دانلود برنامه پایه اول |

 

( پایه دوم )

جهت دانلود برنامه با کیفیت بالا بر روی لینک زیر کلیک کنید.

| دانلود برنامه پایه دوم |

 

( پایه سوم )

جهت دانلود برنامه با کیفیت بالا بر روی لینک زیر کلیک کنید.

| دانلود برنامه پایه سوم |

 

( پایه چهارم )

جهت دانلود برنامه با کیفیت بالا بر روی لینک زیر کلیک کنید.

| دانلود برنامه پایه چهارم |

 

( پایه پنجم )

جهت دانلود برنامه با کیفیت بالا بر روی لینک زیر کلیک کنید.

| دانلود برنامه پایه پنجم |

 

( پایه ششم )

جهت دانلود برنامه با کیفیت بالا بر روی لینک زیر کلیک کنید.

| دانلود برنامه پایه ششم |